НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1914"- ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

  [BG]   EN  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1914"- ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

 
Рейтинг: 3.00
(1127)
Новини
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За нас
Проекти
Анкети
Традиции и обичаи
Клуб "Млад приятел на книгата"
Състав за изворен фолклор
Състав за стара градска песен "Старата липа"
Детска театрална група "Убастия"
Състав за художествено слово "Аз Буки Веди"
Школа по изобразително изкуство
Декларации по чл. 19а от Закона за народните читалища
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ - 2
Полезни връзки
За контакти

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Текущи проекти Календар

Новини 15:23
« Обратно
Вземи в gLOG
О Б Я ВА
От НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1914“, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, с БУЛСТАТ: 000044648, представлявано от Стефан Златаров – Председател на НЧ „Просвета – 1914“, гр. Малко Търново, П.К. 8162, ул. „България“ № 18; телефон и е-mail: тел.: 05952/3105; e-mail: chitalishe.mt@abv.bg
На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./


У В Е Д О М Я В А М Е


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА НЧ „ПРОСВЕТА - 1914“, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, КАТО СГРАДА С КУЛТУРНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО", който включва:
Основен ремонт на сградата и обхваща дейностите по частично възстановяване или замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации, както и строително-монтажните работи по износени материали, конструкции и конструктивни елементи, които да се заменят с други видове, както и извършване на нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната годност на строежа и се удължава срокът на експлоатация.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в НЧ „ПРОСВЕТА – 1914“, гр. Малко Търново п.к. 8162, област Бургас, ул. "България" № 18 или в РИОСВ - Бургас, пощенски код 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
30 Август 13, 15:23   

0.1017